Επικοινωνία

Επικοινωνήστε μαζί μας για οποιοδήποτε θέμα αφορά
το Ράδιο Έμμετρον

Η φόρμα επικοινωνίας λειτουργεί και για άμμεση επικοινωνία με τον ραδιοφωνικό παραγωγό που έχει live.